Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts

Old January 4th, 2019 #1
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,812
Johan
Woodpecker De oplossing.

In deze draad kan men de gedachte laten gaan,discussiëren over wat nodig zou zijn om tot een oplossing te komen om onder het joodse juk uit te komen.Uiteraard kunnen we oneindig lang de gevolgen zoals massa immigratie/rassen vermenging/homo activiteiten/tradities afbreken/........... en andere ongein als gevolg van het joodse juk blijven benoemen,veranderen zal het niets.

Veel mensen in het land zien wel wat er allemaal speelt,echter wat er achter steekt daarvan hebben ze geen benul.Ik besef mijzelf ten volle dat we te maken hebben met een decenniën lang gehersenspoelde massa binnen onze samenleving,de jonge generatie word al klaar gestoomd met de nodige waandenkbeelden om de idioterie voort te zetten dan wel uit te breiden.

Ik denk dat de tijd van nutteloos eindeloos gekwek voorbij is,zulke zaken brengen niets buiten dat kosher "nationalisten" onderwerpen wegkapen waar we ook niet verder mee komen. Daar ze uiteindelijk niet het te bewerken doel zullen halen met hun gehuichel met de jood en zijn toegeëigende "staat".

De beweging van "wakkere" personen zal snel groter moeten worden,zodat er met een grotere groep opgetreden kan worden tegen het joodse juk.Dus zullen we meer mensen moeten bereiken en hun de feiten onder ogen brengen,een stuk activisme zou hieraan kunnen bijdragen.Uiteraard met activisme alleen komt men er niet,hoe het een en ander verder aan te pakken kunt u naar voren brengen in deze draad.

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 4th, 2019 #2
Hellraiser
Junior Member
 
Hellraiser's Avatar
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 68
Hellraiser
Default

Misschien een gevoelig punt. Maar kan het zo zijn dat het gebruik van Swastikas, SS doodshoofden en Runes de mensen afschrikt vanwege het verleden van die symbolen ? Mensen associeren deze symbolen met het kwade en niet met het goede wat het was....
En daarom kijken ze niet eens naar wat het NS te bieden heeft...Misschien zou een NS partij die dit soort symbolen niet gebruikt een grotere kans van slagen hebben? Het is maar een idee......
 
Old January 4th, 2019 #3
Bertus
Realist
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 176
Bertus
Default

Quote:
Originally Posted by Hellraiser View Post
Misschien een gevoelig punt. Maar kan het zo zijn dat het gebruik van Swastika's, SS doodshoofden en Runes de mensen afschrikt vanwege het verleden van die symbolen ? Mensen associëren deze symbolen met het kwade en niet met het goede wat het was....
De spijker op z'n kop Helly!
Ook kale koppen in combinatie met bomberjacks en kisten met witte veters doen het niet goed bij het publiek.

Quote:
Originally Posted by Hellraiser View Post
En daarom kijken ze niet eens naar wat het NS te bieden heeft...Misschien zou een NS partij die dit soort symbolen niet gebruikt een grotere kans van slagen hebben? Het is maar een idee......
Exact. Als je verteld dat joden verantwoordelijk zijn voor de verziekte wereld waarin wij leven ben je eigenlijk al meteen uit geluld; je wordt direct in het 'hokje' nazi/rechtsextremist e.d. geplaatst, en niet meer serieus genomen door 95% van het volk. Mensen keren zich van je af.
Dat is ook precies de reden dat ik het woord 'jood' mijd, en liever over asielzoekers, moslims en negers praat: dat komt een stuk sympathieker over , en dat is hoe ik ben.
 
Old January 4th, 2019 #4
Hellraiser
Junior Member
 
Hellraiser's Avatar
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 68
Hellraiser
Default

Toch stom dat mensen van Rechts Nederland daar niet echt over hebben nagedacht... Als ze dat wel hadden gedaan dan had onze toekomst er misschien nu niet zo zwart uitgezien.
 
Old January 4th, 2019 #5
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,812
Johan
Default

Quote:
Misschien een gevoelig punt. Maar kan het zo zijn dat het gebruik van Swastikas, SS doodshoofden en Runes de mensen afschrikt vanwege het verleden van die symbolen ? Mensen associeren deze symbolen met het kwade en niet met het goede wat het was....
Ik denk zeker dat een stuk uitstraling in "positieve" zin belangrijk is,bepaalde tekenen zou men achter wegen kunnen later.Neemt niet weg dat men het bij de basis zuiver moet houden,dus het gene men aanhangt niet moet verloochenen/weg duwen.Indien men dat wel zou doen krijgen we de vermenging met de kosher kliek,dus zaken duidelijk benoemen lijkt mij wel een vereiste.

Quote:
Dat is ook precies de reden dat ik het woord 'jood' mijd, en liever over asielzoekers, moslims en negers praat: dat komt een stuk sympathieker over
Het is geen kwestie van sympathiek overkomen,het gaat erom duidelijk te zijn in waar men voor staat.Ook al is dat een moeilijke boodschap om te brengen in deze verrotte samenleving,dus zal men het puntje bij het paaltje moeten benoemen.

Quote:
Toch stom dat mensen van Rechts Nederland daar niet echt over hebben nagedacht...
Er zijn wel enkele die zich daar mee bezig hebben gehouden in het verleden,echter is er nooit iets groters van de grond gekomen betreffende deze.Zeer zeker een gemis wat u terecht opmerkt,hier ligt zeker een stuk werk te doen.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 7th, 2019 #6
Werner H
Junior Member
 
Werner H's Avatar
 
Join Date: Dec 2018
Location: Netherlands
Posts: 79
Werner H
Default

Puntje van aandacht :

Volgens wet is het meen ik sinds de laatste ruim 2 decennia strafbaar om 'misdaden' te beramen, zoals bv een moord,coupe en noem maar op etc etc

Alleen voor zoiets kan je al jaren achter de deur gezet worden.

Ook is het vele malen gemakkelijker gemaakt bij wet, ruim 1 jaar geleden, om mensen onder dwang op last van burgemeester op te laten nemen in een psychiatrische inrichting ter observatie en dergelijke....

Is het zo openbaar plannen cq plan van aanpak maken zoals ons medelid Hellraiser recent voorstelde wel zo handig in deze?

Last edited by Werner H; January 7th, 2019 at 04:24 AM.
 
Old January 7th, 2019 #7
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,812
Johan
Default

Werner,ik dacht niet dat hier strafbare uitlatingen zijn gedaan,nadenken/bespreken hoe een organisatie zou dienen op te treden/handelen valt volgens mij binnen de wet.

Bovendien bevinden we ons hier op VNN,en niet op gecontroleerde media zoals fb/twitter en dergelijke.Tevens valt VNN onder de US wetgeving die wat ruimer is dan de Nederlandse,daarbij kan ik u garanderen dat VNN nooit informatie zal verstrekken over haar leden aan niemand of niets.

Maar als men zich beperkt voelt om hier uitlatingen te doen kunnen we die ook bespreken in het gesloten gedeelte.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old April 4th, 2019 #8
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,812
Johan
Default Is de aanpak van de lone wolf werkbaar?

Er zijn veel problemen met Blanke nationalistische organisaties. Er is bureaucratie, onbetwistbare loyaliteit aan een charismatische leider, of lidmaatschapslijsten, die in de handen van de verkeerde mensen kunnen komen, en natuurlijk het gevaarlijkste aspect; infiltratie. Om deze moeilijkheden te vermijden, hebben sommige blanke nationalisten de optie van de “lone wolf” omarmd. In principe is dit het concept dat ons ras zich kan bevrijden uit de klauwen van de huidige machtsstructuur door geïsoleerde maar toegewijde individuen die doen wat nodig is om het systeem omver te werpen, of op zijn minst het systeem te verzwakken tot op het punt dat het systeem niet langer kan functioneren.

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een haalbare optie, maar als het op de proef wordt gesteld, denk ik niet dat het een werkbare optie is. Mijn eerste bezwaar tegen het idee van lone wolf is dat lone wolves nooit tot consensus zouden kunnen komen over wat het einddoel moet zijn. De afgelopen jaren hebben we vaak “READ SIEGE” voorbij kunnen zien komen op verschillende plekken. En al heeft de aanpak van leiderloos verzet z’n merites, het heeft een erg belangrijke beperking: het is een aanpak die gericht is op vernietiging. En wat voor soort maatschappij gaan we bouwen op de ruïnes van de modernistische leugenwereld die we neerhalen? Veel blanke volkeren zijn zeer individualistisch, en tenzij we gedwongen worden tot een soort van consensus over een ideologie of een economisch platform, zouden we het nooit eens kunnen worden over iets substantieels.

Er is behoefte aan een gemeenschappelijke visie op een toekomst die we willen creëren. We zijn vandaag de dag al veel te individualistisch en het laatste dat we nodig hebben is een beweging van “lone wolves” met ideeën die in strijd zijn met elkaars waarden. Het ongebreidelde individualisme is een van de dingen die we willen vernietigen, en dat gaat niet door louter als individuen te handelen.

Het is mijn vaste overtuiging dat in het nieuwe tijdperk van het internet, noch de lone wolf benadering, noch de strikte organisatorische aanpak haalbare opties zijn. De beste hoop die we vandaag de dag hebben zijn websites die een eenduidige boodschap naar buiten brengen, en mensen daarnaast de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te treden. We kunnen onmiddellijk onze boodschap van de Waarheid de hele wereld inzenden via onze computers en onze mobiele telefoons, spreken met de vele toegewijde en deskundige hosts die 24 uur per dag onvermoeibaar voor ons werken. De “lone wolf” aanpak of de aanpak van groepen als de “NVU” zijn in de huidige omstandigheden allebei niet in staat om een maatschappelijke kanteling te bewerkstelligen.

Een hoopvolle toekomst schuilt in de eerste plaats in de succesvolle vorming van gemeenschappen van gelijkgestemden. Online gemeenschappen zijn daar een voorbeeld van, maar zouden altijd een beginpunt moeten zijn voor gemeenschapsvorming in de echte wereld. Dus ga op zoek naar die brug die van de online wereld naar de echte wereld leidt, en dan is de eerste belangrijke stap gezet.

https://dinghal.com/cultuur/is-de-aa...wolf-werkbaar/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old April 4th, 2019 #9
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,812
Johan
Default

Op het blad van Dinghal heb ik de volgende reactie achter gelaten.

Quote:
Ik kan mij zeer wel vinden in dit korte duidelijke bericht,u geeft hierbij enkele zaken aan,echter over het vervolg word niets vermeld.

Zo merkt u terecht op dat eenlingen of organisaties die veelal voor hoofdzakelijk eigen verheerlijking bezig zijn niet werken.Wel kunnen dergelijke organisaties of eenlingen zaken onder de aandacht brengen die door een bredere beweging gedragen worden.Dit zou naar mijn mening nut kunnen hebben,mits dergelijke eerder benoemde gevallen zaken bij de wortel aanpakken en het daadwerkelijke probleem benoemen.Echter dat doen ze niet,dus ze draaien om de brei heen en zijn daarmee van geen tot weinig nut voor het geheel.

Samen komen met gelijkgestemde is een goede zaak,doe dat zelf ook op regelmatige basis.Aansluiting vinden tussen gelijkgestemde groepen/organisaties is een andere zaak,de ene groep vertrouwd de andere niet/over bijzaken word anders gedacht.Dus komt zoiets moeilijk van de grond,en zal het daarmee bij kleine initiatieven blijven.Wat op zich geen collectieve oplossing zal aandragen,vandaar ben ik voor het systeem onder een leider/orgaan dat het voortouw neemt om de neuzen een kant op te krijgen.

Groet Johan
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old April 21st, 2019 #10
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,812
Johan
Default Op naar de voorhoede-partij

De val van de Berlijnse muur eind vorige eeuw betekende de totale overwinning van het kapitalisme. Deze totale overwinning luidde het begin in van een wereldwijde catastrofe; het hoogtepunt van de vervreemding, met algeheel cultureel en ecologisch verval, massa immigratie, armoede, werkloosheid en meer ellende als onontkomelijk gevolg. Als nationaal socialisten strijden we voor een alternatief systeem voor de kapitalistische catastrofe: de socialistische volksgemeenschap! We streven een complete omvorming van de bestaande politieke en economische systemen na. Ons doel is de opbouw van een nieuwe staatsvorm en nieuwe economie, die volledig ten dienste staat aan de belangen en het welzijn van het eigen volk.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat de natie niet aan een enkele klasse toebehoort – of dit nu de kapitalist of proleet is – maar het volk als geheel. Slechts een totale hervorming van de staat en het economisch systeem kan het huidige klassenegoïsme en de klassendictatuur overwinnen. In de praktijk betekend dit dat grond, midden- en grootbedrijf genationaliseerd zullen worden als volkseigendom. Binnen het arbeidsfront zullen bedrijven – werknemers en werkgevers – samenwerken om in de belangen van de volksgemeenschap te voorzien.

Het volk is de natuurlijke gemeenschap waarbinnen de mens geboren wordt en waar zijn persoonlijkheid door vorm gegeven wordt. Het is de trots voor het eigene, het eigen volk, wat zin aan ons leven geeft. Een levensvatbaar socialisme is alleen maar binnen de grenzen van een volksgemeenschap denkbaar: Een natuurbewuste nieuwe orde moet de wil van de natie (nationalisme) en de wil van de gemeenschap (socialisme) met elkaar doen versmelten.

We willen een staatsvorm realiseren die onze volksgenoten ten dienste staat. Het parlementarisme met haar eeuwige consensus politiek heeft met de volksheerschappij helemaal niets van doen. Zogenaamde “volksvertegenwoordigers” zijn onder de democratie vooral verworden tot “partijvertegenwoordigers”, wiens mening veranderd naar gelang de hoogste bieder betaald. We willen de hedendaagse democratuur omvormen in een volksgemeenschap van vrije en zelfbewuste mannen en vrouwen. Een staat die op de onvoorwaardelijke steun van de volksmassa’s kan rekenen is geen dictatuur!

Om deze nieuwe orde te realiseren is een partij nodig die de georganiseerde levenswil van ons volk vertegenwoordigt. Deze partij heeft de taak als politieke voorhoede-organisatie het nieuwe politieke en economische denken in de praktijk te brengen. In deze overgangstijd zal deze de weg naar een nieuwe orde vrij moeten maken. Deze weg zal vastgelegd worden in een compromisloos programma waaraan vast gehouden zal worden tot de opgave vervult is. Tegenover de belangenpolitiek van het parlementarisme zetten we een nieuw type partij die de wilsdrager is van het volk en de natie. De strijdende voorhoede van de komende socialistische volksgemeenschap!

https://logr.org/rvfnederland/2019/0...rhoede-partij/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old April 28th, 2019 #11
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,812
Johan
Default

Europese geheime bronnen: Staatsgreep binnen Europa steeds dichterbij(Darkweb).

Uit geheime bronnen, vanuit diverse Europese landen, blijkt dat een staatsgreep van regeringen dichterbij is dan iedereen zich zou kunnen voorstellen. Op dit moment is er veel gaande in Europa waarbij de bevolking het heft steeds meer in eigen handen nemen.

Op de Darkweb zijn er al verschillende links verwijderd, waarschijnlijk door de autoriteiten of de gebruikers zelf, waarop informatie op forums werden uitgewisseld om een Staatsgreep te organiseren. Zo was er ook een forum waarop mensen werden opgeroepen hun krachten Europees te gaan bundelen. Op die manier zou deze groep willen proberen een Staatsgreep te organiseren die in geheel Europa, tegelijkertijd zou moeten beginnen.

Ook in Nederland beginnen steeds meer mensen te pleiten voor algehele Staatsgreep, georganiseerd door het volk zelf. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren valt nog te betwijfelen. Maar duidelijk is wel dat de bevolking in andere Europese landen bezig zijn een Staatsgreep te organiseren.

Meer hier.

Onderzoek: Zou jij mee willen doen als er een Staatsgreep georganiseerd zou worden?

De vraag die we hier stellen komt eigenlijk van een onderzoek waarin wij willen ontdekken hoeveel mensen bereid zijn mee te doen aan een Staatsgreep.

Veel mensen zijn teleurgesteld nadat zij gestemd hebben op FVD. Steeds meer signalen laten zien dat het FVD langzaam hun koers draait. Terwijl Wilders ver achter loopt in de peilingen, hebben veel mensen hun hoop gevestigd op Baudet.

De vraag die wij dus graag willen stellen is: “Hoeveel mensen zouden bereid zijn om een Staatsgreep te plegen?”.

Met onze Poll willen wij kijken hoeveel mensen bereid zijn hun land te redden van de afgrond?Meer hier.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Reply

Share


Thread
Display Modes


All times are GMT -5. The time now is 05:41 PM.
Page generated in 0.11422 seconds.