Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Date - Title - Rating Videos with tag riksdag
20/2 Motståndsrörelsen - Aktivitet i Stockholm Europe 20/2 Motståndsrörelsen - Aktivitet i Stockholm

Den 20/2 Klockan 12 på lördagen tågade ett tjugotal aktivister från Motståndsrörelsen Drottninggatan ner med fanor för vinden till Riksdagshuset. På plats vecklade man ut en banderoll med budskapet: Folkförrädare tag er i akt!. Flygblad delades ut, organisationens tidningn sålde och spontana tal hölls av aktivister från Motståndsrörelsen. Många förbipassserande tog flygblad och passade på att diskutera med aktivisterna.
March 21st, 2010, 09:00 PM by Robert Bandanza Views: 3,452 - Comments: 0 Tags: full list...
 

All times are GMT -5. The time now is 02:17 PM.
Page generated in 0.05796 seconds.