Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Date - Title - Rating Videos with tag vikingrock
Mjölner - Vikingasjäl Music Mjölner - Vikingasjäl

Artist: Mjölner Song: Vikingasjäl Vid strandens kant står vikingar med svärdet höjt mot skyn De sörjer sin konung, han sörjs av hela byn Hans bragder må förtälja om mod och kunskap Han som mången man har följt in till sista dag Ref: Upp till Odens fästning färdas nu en Vikingasjäl
December 14th, 2010, 07:04 AM by varg Views: 1,132 - Comments: 0 Tags: mjolner, vikingasjäl, vikingrock
Mjölner - Vikingatro Music Mjölner - Vikingatro

Artist: Mjölner Song: Vikingatro Han vandrar över fjällar med hopp för sin tro han skrattar och han gråter vad kan han tänka på som som en vilde han sig va de har han aldrig nekat till han förljde sina fädersspår genom att förfära Denne gammle vikinga man vad gör han vart kommer han ifrån
December 12th, 2010, 04:49 PM by varg Views: 1,520 - Comments: 0 Tags: mjolner, swedish, viking, vikingrock
Mjölner - Oden Music Mjölner - Oden

Artist: Mjölner song: Oden Lyrics: Åtta hovar spränger fram för att möta fienden ledda utav en enögd man som kallar sig den store har rider främst i ledet när han strider för valhall han strider imot finden han vet det är hans kall
December 12th, 2010, 03:19 PM by varg Views: 1,125 - Comments: 0 Tags: mjolner, swedish, vikingrock
 

All times are GMT -5. The time now is 05:17 PM.
Page generated in 0.09936 seconds.