Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Mjölner - Slaget
Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.Tags
mjolner

Video-details
Title Mjölner - Slaget
Category Music
Rating
Date September 19th, 2009, 01:37 PM
Description Slaget
Vi vandrat liksom vargar ja vandrat många år
Sökande efter lycka på färder finns att få
Ingen tid vi spiller nej ingen tid vi får
Vi seglar då med skutan så långt det bara går

Ref.
Vi har slagits i andra världar må tro
Lämnat våra spår på dess jord
Slagits med stål som har skimrat i skyn
jag säger då det är ingen vacker syn

Se drakskepp som färdas över världshav
Besöka många platser där fäder har satt sitt spår
I denna tid vi slåss för våran fosterjord
Ingen ger oss vika för bytet som finns att få

Ref.

Fruktad best nu kämpar ja vi är av dess natur
Framfart går ej att stoppa men undvikas om man har tur
De som vågar slåss mot stor nordisk man
Kommer ej att skåda morgondagens famn

Ref.
Hoster YouTube
Views 982
Comments 0
Added To VNN varg

Comments
There aren't any comments to this video!


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 12:48 AM.
Page generated in 0.12463 seconds.