Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Mjölner - Blod
Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.Tags
mjolner

Video-details
Title Mjölner - Blod
Category Music
Rating
Date September 19th, 2009, 01:52 PM
Description Lyrics:

När solen döljs i mörker och dimman slukar land
Så vaknar dessa väsen och härjar midgårdsland
De strövar fram i skogen under magisk måne grå
Söker såldes föda varav byte finns att få

Hungrande käftar de trånar efter blod
Gläfsande hugger de mot måne och mot sol
När första tuggan tagen så sinar livets makt
Trevande i mörker under vildaste häxjakt

Men ingen kan veta vad som väntar på oss där
De strövar runt ibland oss där ljus ej genomskär
Din barm är fylld med oro din barm är fylld med mod
Ylandet mot månen det fryser så ditt blod

I ditt sinne finns en rädsla som på dig tär
Den tär din kropp och själ och du vet ej vem du är
Den vittrar sönder de murarna som sluter dig av sorg
Du kan ej längre gömma dig i ensamhetens borg
Hoster YouTube
Views 1,094
Comments 0
Added To VNN varg

Comments
There aren't any comments to this video!


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 12:11 AM.
Page generated in 0.07919 seconds.