Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Mjölner - Sköna nord
Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.Tags
mjolner

Video-details
Title Mjölner - Sköna nord
Category Music
Rating
Date April 30th, 2009, 03:45 PM
Description Solens strålar skiner över skog och vackert fjäll
Se ängar så stora sjuda med liv igen
Skåda skogens djur, hör fåglars vackra sång
Nu blomstrar åter landet med liv och rikedom
Bevara så naturen för tid och evighet
Låt det sköna leva utan våra svek
Lämna det vi älskar till de som lever kvar
Vår vackra natur ja den är så underbar

Ref.
Naturens ljuva hand smeker över hav och land
Bringar styrka och stärker livets band
Värna om skogen som trygghet dig ger
Och älska den jorden som du ser

Se trädens gröna krona så stor och praktfull
Älven brusar framåt genom landet för vår skull
I sjöar fylld med liv som leker där fram
Se smådjurens boning i granens tjocka stam
Över sjöar solen glimmar då dagen tar sig ut
Hör regnet lätt falla på markens gröna skrud
Då gamla tider vakar över det som nytt där göds
Det unga nu må ärva nu när nya tider föds

Hör vindens sång och bäckens melodi
Det är det enkla som fyller oss med liv
Hoster YouTube
Views 1,198
Comments 0
Added To VNN varg

Comments
There aren't any comments to this video!


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 12:57 AM.
Page generated in 0.08605 seconds.