Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    Religion



Entertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Mjölner - Vikingatro




Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.



Tags
mjolner, swedish, viking, vikingrock

Video-details
Title Mjölner - Vikingatro
Category Music
Rating
Date December 12th, 2010, 04:49 PM
Description Artist: Mjölner
Song: Vikingatro

Quote:
Han vandrar över fjällar med hopp för sin tro
han skrattar och han gråter vad kan han tänka på
som som en vilde han sig va de har han aldrig nekat till
han förljde sina fädersspår genom att förfära

Denne gammle vikinga man vad gör han vart kommer han ifrån
säg mig det så jag vet gud hjälp denne man
han följer bara sina spår

För han är vikingen som tampas för sin tro
med segel i vind och yxa för hand
kämpar han för sitt land

Nätterna blir långa och vintern den blir kall
när sommaren blir kort då växer längtan bort
men han är ju starkast på jord och på land
kung över rike dalar och berg.
men han är ju lätt förstämd så säg, ensam på vägen, gud bevare mig

Han tänker på sitt liv
hatad av många älskad av få
han tänker på den väg
den väg som han vill gå

Ref

Ja han är vikingen den fördömde mannen utav stål
han är fördragsam dyrkar mjölner som till
sin följd ska strida till kamp

För han är vikingen som tampas för sin tro
med segel i vind och yxa för hand
kämpar han för sitt land
Hoster YouTube
Views 1,521
Comments 0
Added To VNN varg

Comments
There aren't any comments to this video!


This video is archived on an off-site server in case censorship becomes an issue. The archived version is not in use currently.

VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 06:33 PM.
Page generated in 0.08429 seconds.