Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Mjölner - Vikingasjäl
Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.Tags
mjolner, vikingasjäl, vikingrock

Video-details
Title Mjölner - Vikingasjäl
Category Music
Rating
Date December 14th, 2010, 07:04 AM
Description Artist: Mjölner
Song: Vikingasjäl

Quote:
Vid strandens kant står vikingar med svärdet höjt mot skyn
De sörjer sin konung, han sörjs av hela byn
Hans bragder må förtälja om mod och kunskap
Han som mången man har följt in till sista dag

Ref:
Upp till Odens fästning färdas nu en Vikingasjäl
Den fallne har nu korats för att kämpa för sitt väl
Utan någon ängslan svärdet tar ej kroppen hårt
När natten stilla kommer så glöms allt som varit svårt

Med drakskepp har han seglat över många öppna hav
Kämpat likt som gudar, spridit skräck vart han än sig begav
Under resorna han har kämpat i fäders spår
Men inte ens en vikings själ står emot tidens djupa sår

Ref.

Nya starka män växer upp till ledarskap
De gamla mister livskraft och sänds till dödens gap
Gångne män till härskaren har följt samma krav
Nu vikingar i ensamhet vilar i sin grav
Hoster YouTube
Views 1,132
Comments 0
Added To VNN varg

Comments
There aren't any comments to this video!


This video is archived on an off-site server in case censorship becomes an issue. The archived version is not in use currently.

VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 05:11 PM.
Page generated in 0.11798 seconds.