Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Mjölner - Betvingad av klingan
Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.Tags
mjolner

Video-details
Title Mjölner - Betvingad av klingan
Category Music
Rating
Date May 14th, 2009, 09:42 PM
Description A song from the swedish band 'Mjölner'. The song is called 'Betvingad av klingan'

Se från asars välde en hop av män med mod
Där styrkan ej saknas och de delar samma blod
Hör då stridsrop ljuder över landet än en gång
Då stål mot stål klingar och dränker glädjens sång
De är födda till att döda med vingar utav stål
De seglar över haven under stormens vilda vrål
Allt omkring flyr undan och flyr från dagens ljus
Då männen här är kommen som kan göra berg till grus

Ref.
Betvingarna av klingan som bringar dig död
Hugger med svärden så vilt och förgör
Stålet har nu stillat din brinnande törst
Seger för seger ditt liv tar vi först

Se dess blickar jaga över strand och över hav
De sprider skräck och död och sänder folk i grav
Som vargar över haven de jagar nordanvind
Se krigslystna herrar med sår och ärrad kind
Härja under plundringsfärd och slåss med välbehag
De svingar svärd med all sin kraft och hälsar nyfödd dag
Den som sviker en broder i strid blir lämnad svag
Feghet finns det ingen för här lyder vikings lag

Dessa tappra män som dog för sin jord
Är kommen från friheten här ifrån nord
De har kämpade för sin frihet med svärd
Tills svärdet har sänt dem till annan värld
Hoster YouTube
Views 1,035
Comments 0
Added To VNN varg

Comments
There aren't any comments to this video!


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 12:17 AM.
Page generated in 0.09007 seconds.