Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Mjölner - Hat & Svek
Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.Tags
mjolner

Video-details
Title Mjölner - Hat & Svek
Category Music
Rating
Date May 15th, 2009, 12:28 AM
Description Mjölner - Hat & Svek

en mycket brä sång

lyrics:

I skydd av nattens mörker där färdas nu en man
Slöjorna de döljer de vägar som han kan
Han vandra nu där ensam på skogens långa stig
Iväg från allt det hemska iväg från alla krig

Ref:
Hatets låga tändes från dvalan den väckt
Hoppets låga brunnit ut nu ondska landet täckt
Du som föder ondska och färgar himlen röd
Lär dig dela med dig av ditt levnadsbröd

De som alltid sargar och förstör livets hav
Ni hatar mer än älskar ni följer mörkrets krav
Nu bannas goda tankar nu framtiden är vag
En liten strimma utav hopp skall skåda morgondag

Ref.

På sin vandring genom landet fri från hat och död
Minnena berättar bra om tiden då livet sjöd
Nu sveken tagit hjärta hårt i denna dag
Men själen kan ej bräckas fast elden är för svag

Ref.
Hoster YouTube
Views 977
Comments 0
Added To VNN varg

Comments
There aren't any comments to this video!


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 02:08 AM.
Page generated in 0.10322 seconds.