Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Music
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    ReligionEntertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Światogor - Już sztandar łopocze już serca goreją
Download Video - (download instructions)

This video is hosted on censor-happy Youtube. Please download the video for archiving purposes.
If the video is removed please upload a copy to different hosting provider and repost on the VNN Video Directory.Tags
None...

Video-details
Title Światogor - Już sztandar łopocze już serca goreją
Category Music
Rating
Date May 15th, 2009, 08:31 PM
Description Bierz włócznię w dłoń, bierz i walcz!
Walcz jak ja, walcz jak brat!
Walcz jak on!

Z symbolem Słońca biegniemy ku wolności
By pomścić naszych ojców, by pomścić naszych braci
Na ustach niesiem pieśń o męstwie i ojczyźnie
A w rękach dzierżym miecze, sztandary i topory

Jutrzenka swobody wita nas uśmiechem
Wschodzące teraz słońce otacza nas opieką
Prastare dęby zaszumią nam przy boju
A kruki rozdziobią poległych w walce wrogów

Popatrz na horyzont i powiedz mi co widzisz
To nasi wrogowie szykują się do walki
Są już coraz bliżej, gotuj się do starcia
Nie lituj nikogo i rozlej psów tych krew!

I dzisiaj także Perun nam łaskawy
Więc chwaląc jego dobroć do domu wracamy
Odpocząć czas przyszedł, lecz czujność chowając
Bo wróg łakomy ziemi, a my jej nie oddamy!
Hoster YouTube
Views 988
Comments 0
Added To VNN cillian

Comments
There aren't any comments to this video!


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 11:09 AM.
Page generated in 0.09384 seconds.